Jacint Verdaguer i Santaló
1845 Folgueroles (Osona) - 1902 Vallcarca (Barcelonés)
Poeta Nacional de Catalunya

"Poeta y fangadó só
y en tot faig feyna tant neta,
que fango com un poeta
y escrich com un fangadó"

El Mestre
En lo cel sereníssim de la gloria
il-luminat pe'l sol de la victoria,
veu Tallaferro un núvol negrejar,
com en lo curs de la divina historia
se veu l'ombra de Judas apuntar.

Canigó, Cant IX, L'Enterro.